6. deň - 8smerovka č. 11

Osemsmerovka - CwdStudio
LMURÁRAIEC
TOASTVNZUA
GTOTAAŠRKK
AOATKDIANŠ
LRNMZACHEJO
OIÁÁSLTLSM
ŠZTÍEZAIEO
AMNÁZAŇTAŠ
VUOAAIOAES
SSFÍMTUZEX

Esc = Návod na lúštenie

Slová

CURIA
FONTÁNA
GALOŠA
IZRAELITA
KACHLE
LATEX
MATKA
MOTORIZMUS
MURÁR
OZNAM
SEZAM
SÍNUS
ŠATŇA
ŠICHTA
ŠINTAVA
ŠOMOŠKA
TOAST
TOTEM
TUZEX
ZACHEJ
ZÁMKA

Ovládanie programu:

Kliknite a ťahajte myšou pre vyškrtnutie slova.

medzerníkPodržte na zvýraznenie zatiaľ nevyškrtaných políčok
CTRL+SHIFT+NZačať lúštiť od znovu
escapeZobraz / skry nápovedu

Stav osemsmerovky je pravidelne ukladaný. Pokiaľ ak túto stránku zavriete a navštívite ju neskôr, môžete pokračovať v luštení tam, kde ste skončili. Rozluštená osemsmerovka je ukladaná po dobu 7 dní.


Osemsmerovka bola vyexportovaná z programu CwdStudio, programu automatickou pre tvorbu krížoviek a osesmeroviek.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov: *

Prihlásenie