Veľké finále

rk

 

Milí finalisti!
Je tu posledná úloha a po nej už len čakať na vyhodnotenie, ceny a darčeky :-)


Položíme vám viac otázok, aby sme zvýšili šancu na správnu odpoveď.

Stačí, ak bude ASPOŇ JEDNA odpoveď správna, vtedy budeme považovať úlohu za úspešne splnenú.

Odpovede posielajte do 25. 1. 2020 do 23:59:99 hod.
Do tohoto termínu nám ešte môžete posielať aj tajničky z osemsmeroviek, ktoré ste nestihli vylúštiť alebo poslať.


Aby sme mohli Maratón vyhodnotiť, po tomto termíne už odpovede a ani vylúštené tajničky nezoberieme do úvahy.

Vyhodnotenie celého Maratónu bude 28.1.2020 o 6:00 hod.
Tu sú otázky:
1. Čo sa hovorí o veku?
2. Čím trpí dnešný svet?
3. Čo nie je stanovené rokmi?

 

Vyplňte určite aj vašu poštovú adresu.

Odpovede očíslujte.

Vpíšte ich do formulára, ktorý poznáte z našich facebookových súťaží. Pre odoslanie odpovedí, stlačte tu: rk

 

Prihlásenie